הקדש ציבורי

הקדש ציבורי הינו מושג משפטי הבא לתאר מצב בו אדם או גוף מסוים תרם או הוריש נכס מסוים לטובת הציבור או קבוצה בלתי מסוימת בו, ועשה כן בדרך של יצירת נאמנות ציבורית. פעמים רבות, בדרך כלל הקדשת הנכס נעשית תוך קביעת זהות הנאמן ופעמים רבות אגב קביעת הוראות מיוחדות לגבי הנכס ואופן השימוש בו. לעיתים […]

הגשת מסמכים לרשם העמותות

סעיף 38 לחוק העמותות קובע מהם המסמכים שעל כל עמותה להגיש לרשם העמותות. את המסמכים יש להגיש בחתימות מקוריות של שני חברי ועד, תוך ציון שמות החותמים. לחילופין, ניתן להגיש העתק מהמסמכים חתומים כאמור, כשהוא חתום כ”העתק נאמן למקור” על-ידי עו”ד או רואה חשבון. הדיווח יועבר לרשם העמותות תוך שבועיים מיום קבלת ההחלטה או מיום […]

אישור ניהול תקין לשנתיים

מדינת ישראל משרד המשפטים רשות התאגידים רשם העמותות וההקדשות רשם העמותות יעניק אישור ניהול תקין לשנתיים לעמותות ולחל”צ המגישות דיווחים במועד ואשר עמדו בכל הקריטריונים המפורטים מטה, במצטבר, וזאת כדי להקל על התנהלותן. להלן רשימת הקריטריונים – ‏ט’ אייר תשע”ט ‏‏14 מאי 2019 הנדון: אישור ניהול תקין לשנתיים בהמשך לפרסום הליך שיתוף ציבור שהסתיים ב-1.4.19 ולאחר בחינת הערות הציבור […]

היערכות לקראת הגשה מקוונת של בקשות לניהול תקין החל משנת 2020

מדינת ישראל משרד המשפטים רשות התאגידים רשם העמותות נוכח מועד כניסתן לתוקף של התקנות בעוד פחות מחודשיים, אין להגיש דיווחים שוטפים המתייחסים לשנת 2018 או בקשות לאישור ניהול תקין לשנת 2020 לפני  1.4.2019. החל מה- 1.4.19 ניתן יהיה להגיש בקשות לניהול תקין 2020 הכוללות דיווחים לשנת 2018 בצורה מקוונת בהתאם לפורמט החדש בלבד. לא תתקבלנה בקשות לניהול […]

מנהלים עמותה?
צרו קשר. נשמח לעזור :)

דילוג לתוכן