קווים מנחים להחלת סעיף 46 לפקודה בעקבות המלצות ועדת פריש

רשות המסים בישראל א’ אלול תשע”ה 16 אוגוסט 2015 בעקבות המלצות ועדת פריש מפרסמת רשות המסים קווים מנחים להחלת סעיף 46 לפקודה לראשונה: יינתנו הטבות מס גם לעמותות הפועלות בחו”ל לטובת אזרחי ישראל ולארגונים הומניטאריים * שכרם של עובדי המוסד הציבורי לא יעלה על עלות שכר מקסימלית של מנכ”ל במשרד ממשלתי רשות המסים פרסמה היום, […]

פטור מניכוי מס במקור למוסדות ציבור

פטור מניכוי מס במקור למוסדות ציבור היועץ המשפטי לרשות המסים, עו”ד (רו”ח) משה מזרחי, פרסם הבהרה לבנקים בהתאם להחלטתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב, כבוד השופט אלטוביה מיום 16.6.09, בת”מ 123/08. בהבהרה התייחס היועץ המשפטי לעמדת רשות המסים בעניין פטור מניכוי מס במקור למוסדות ציבור. להלן יובאו עיקרי ההבהרה: סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה […]

פטור למוסד ציבורי במכירת “דירת מגורים מזכה” שנתקבלה בירושה

פטור למוסד ציבורי במכירת “דירת מגורים מזכה” שנתקבלה בירושה תוספת מס’ 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 12/2004   הנדון: פטור למוסד ציבורי במכירת “דירת מגורים מזכה” שנתקבלה בירושה הוראת ביצוע זו באה לתקן את האמור בסעיף ב’ (2.3) להוראת הביצוע האמורה, המתייחסת לתנאי הפטור הקבוע בסעיף קטן 5 שבסעיף 49ב(6)(ב) לחוק מיסוי מקרקעין, המתייחס לתנאי הפטור לפיהם מכירה […]

הודעה על קביעת חבר בני אדם לצורך קבלת פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים

נציבות מס הכנסה ומס רכוש מספרנו: 19996 ט”ז אדר א’ תשנ”ז 23 בפברואר 1997 אל: תפוצה א’, נצ'(1), ב'(3), ג'(1), ד'(1), ו’ הוראת מ”ה מספר 4/97 מקצועית הנדון: הודעה על קביעת חבר בני אדם לצורךקבלת פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים 1.      חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) (הוראת שעה), התש”ן-1990, […]

נוהל בדיקה וכללים לקביעת התרת זיכוי ממס בגין תרומה למוסד ציבורי עפ”י סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

נוהל בדיקה וכללים לקביעת התרת זיכוי ממס בגין תרומה למוסד ציבורי עפ”י סעיף 46 לפקודת מס הכנסה מדינת ישראל משרד האוצר נציבות מס הכנסה מספרנו: 154/א כ”ז באב התשנ”ד 4 באוגוסט 1994 אל: תפוצה א’, נצ'(1), ב'(3), ג'(1), ד'(1), ו’ הוראת ביצוע 30/94 שומה, מקצועית, משפטית הנדון: נוהל בדיקה וכללים לקביעת התרת זיכוי ממס בגין […]

מנהלים עמותה?
צרו קשר. נשמח לעזור :)

דילוג לתוכן