סעיף 46

סעיף לפקודת מס הכנסה 46 –  אישור זכאות להטבות מס בשל תרומה לעמותה   סעיף 46 הוא “האישור הנכסף” של רשות המיסים המעניק הטבת מס לכל מי שתורם כסף או שווה כסף לעמותה. זיכוי במס הכנסה עבור תרומה לעמותה, עשוי לעודד תורמים יחידים או חברות שירצו לתרום ולקדם בכך את הפעילות שלכם וכך גם לקבל זיכוי […]

תרומות מיישות מדינית זרה

בהתאם לסעיף 36א לחוק העמותות – על עמותה, אשר מחזורה הכספי עולה על 300,000 ₪ , לציין בדו”ח הכספי האם קיבלה תרומות מ”ישות מדינית זרה” (ראה הגדרה להלן) בשנה אליה מתייחס הדו”ח. המדובר בתרומות אשר שוויין המצטבר עולה על סכום של 20,000 ₪. תרומה מוגדרת בסעיף האמור באופן רחב: “תרומה”- למעט הקלת מס, מלאה או […]

תרומות

בהתאם לתוספת השנייה לחוק העמותות, עמותה חייבת לנהל פנקס תורמים פנימי, ולרשום בו את כל הנכסים (לרבות כספים) שהיא קיבלה כתרומות או כמתנות, הרישום צריך לכלול את שם התורם, תיאור הנכס שהתקבל ומועד קבלתו. פנקס התורמים הפנימי של העמותה צריך להיות פתוח לעיון חברי הוועד, בודקים מטעם רשם העמותות, נציבות מס הכנסה וגופים אחרים שיש […]

קווים מנחים להחלת סעיף 46 לפקודה בעקבות המלצות ועדת פריש

רשות המסים בישראל א’ אלול תשע”ה 16 אוגוסט 2015 בעקבות המלצות ועדת פריש מפרסמת רשות המסים קווים מנחים להחלת סעיף 46 לפקודה לראשונה: יינתנו הטבות מס גם לעמותות הפועלות בחו”ל לטובת אזרחי ישראל ולארגונים הומניטאריים * שכרם של עובדי המוסד הציבורי לא יעלה על עלות שכר מקסימלית של מנכ”ל במשרד ממשלתי רשות המסים פרסמה היום, […]

נוהל בדיקה וכללים לקביעת התרת זיכוי ממס בגין תרומה למוסד ציבורי עפ”י סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

נוהל בדיקה וכללים לקביעת התרת זיכוי ממס בגין תרומה למוסד ציבורי עפ”י סעיף 46 לפקודת מס הכנסה מדינת ישראל משרד האוצר נציבות מס הכנסה מספרנו: 154/א כ”ז באב התשנ”ד 4 באוגוסט 1994 אל: תפוצה א’, נצ'(1), ב'(3), ג'(1), ד'(1), ו’ הוראת ביצוע 30/94 שומה, מקצועית, משפטית הנדון: נוהל בדיקה וכללים לקביעת התרת זיכוי ממס בגין […]

מנהלים עמותה?
צרו קשר. נשמח לעזור :)

דילוג לתוכן