שיקים ומזומנים בעמותה

המחאות מטעם העמותה יחתמו על ידי מורשי חתימה מטעמה, שמונו ע”י האסיפה הכללית או ועד העמותה, הכל לפי הוראות התקנון. על העמותה להקפיד על כך שהמחאות לא תחתמנה מראש ללא ציון הסכום והמוטב. יש להקפיד על קיומו של מנגנון בקרה ופיקוח בדבר הסמכה להוצאת כספים, על אופן השימוש בהם ועל תקינות ההתקשרות, לדוגמא נוהל הכולל […]

מנהלים עמותה?
צרו קשר. נשמח לעזור :)

דילוג לתוכן