שימוש בכרטיס אשראי בעמותה

רקע כללי בהתאם להוראות ניהול תקין של רשם העמותות, קיימת חובה לבצע פיקוח ובקרה על הוצאת הכספים בעמותה, בשל היותם “כספי ציבור”. לצורך כך, נקבע מנגנון שעל כל הוצאת כספים מהעמותה – חייבות להיות לפחות 2 חתימות. הבעיה/האתגר: מצד אחד – השימוש בכרטיס אשראי על ידי עמותה אינו מאפשר חתימה על ידי שני מורשי חתימה […]

רישום נכסי העמותה

רישום נכסי עמותה על חברי הוועד להקפיד על כך שכל זכויות העמותה, לרבות זכויות בנכסים לגביהם מתקיים רישום כדין, יהיו רשומים על שם העמותה. עמותה רשאית לרכוש רכב לשימושה לצורך קידום מטרותיה. הרכב ירשם על שם העמותה בלבד.השיקולים והקריטריונים לבחירת הרכב יהיו שיקולים סבירים תוך התייחסות, בין היתר, לעלות הרכישה והאחזקה של הרכב ובהתאם לסוג […]

השימוש בנכסי העמותה

על עמותה להשתמש במשאביה לצורך קידום המטרות שלה. דהיינו, כספי העמותה, נכסיה, המוניטין שלה, הציוד וכיו”ב צריכים לשמש לקידום מטרות העמותה. כספים ייעודיים במידה והעמותה קיבלה כספים, בין כתרומות ובין כתמיכות לצורך קידום מטרה מסוימת, עליה להשתמש באותם כספים למטרה לשמה ניתנו ולא למטרות אחרות, אף אם המטרות האחרות הנן במסגרת מטרות העמותה. כמו כן, […]

מנהלים עמותה?
צרו קשר. נשמח לעזור :)

דילוג לתוכן