קיום נהלים

על עמותה המקיימת פעילות משמעותית בתחום מסוים לדאוג לקיומם של נהלים מקצועיים ומפורטים בכתב, המסדירים את הפעילות האמורה. כך למשל, מצופה מעמותה המעסיקה עובדים ומקיימת פעילות משמעותית לקבוע נוהל קבלת עובדים לעמותה, נוהל התקשרות עם ספקים, נוהל נוכחות עובדים בעבודה, נוהל קופה קטנה וכיו”ב נהלים המבטיחים פעילות תקינה ורציפה בעמותה לאורך זמן. היקף הנהלים ורמת […]

נוהל שר האוצר לתמיכות מתקציב המדינה

משרד האוצר – אגף החשב הכללי תאריך: יום שלישי י’ אלול תשע”ט  10 ספטמבר 2019 נוהל שר האוצר לתמיכות מתקציב המדינה ביום 22 באוגוסט 2019 פורסמה להערות הציבור טיוטה חדשה לנוהל שר האוצר לתמיכות מתקציב המדינה, שעיקרה הוא השינוי באופן הגשת בקשת התמיכה למשרדי הממשלה ואופן ביצוע הביקורת השנתית על השימוש בכספי התמיכה שעורך אגף […]

מנהלים עמותה?
צרו קשר. נשמח לעזור :)

דילוג לתוכן