סעיף 46

סעיף לפקודת מס הכנסה 46 –  אישור זכאות להטבות מס בשל תרומה לעמותה   סעיף 46 הוא “האישור הנכסף” של רשות המיסים המעניק הטבת מס לכל מי שתורם כסף או שווה כסף לעמותה. זיכוי במס הכנסה עבור תרומה לעמותה, עשוי לעודד תורמים יחידים או חברות שירצו לתרום ולקדם בכך את הפעילות שלכם וכך גם לקבל זיכוי […]

דוגמאות לטפסים במערכת מרכב”ה

מספר טופס שם הטופס Z09 פירוט מורשי חתימה – מאושר על ידי עורך דין Z53 פירוט תמיכות ועזבונות Z60 הצהרת מורשי חתימה Z61 התחייבות לקבלת תמיכה לפי 3א Z62 ריכוז תמיכות והתקשרויות Z66 הצהרת לגבי דוח לשנת פעילות Z223 דוח מקורות ושימושים

מנהלים עמותה?
צרו קשר. נשמח לעזור :)

דילוג לתוכן