שיקים ומזומנים בעמותה

המחאות מטעם העמותה יחתמו על ידי מורשי חתימה מטעמה, שמונו ע”י האסיפה הכללית או ועד העמותה, הכל לפי הוראות התקנון. על העמותה להקפיד על כך שהמחאות לא תחתמנה מראש ללא ציון הסכום והמוטב. יש להקפיד על קיומו של מנגנון בקרה ופיקוח בדבר הסמכה להוצאת כספים, על אופן השימוש בהם ועל תקינות ההתקשרות, לדוגמא נוהל הכולל […]

חשבון בנק לעמותה

פתיחת חשבון בנק  פתיחת עמותה מצריכה פתיחת חשבון בנק על שמה בלבד, וכספיה יופקדו באותו חשבון, ולא בחשבונות של גורמים אחרים כגון חברי ועד. כאשר עמותה מפעילה פרויקטים שונים בהיקפים משמעותיים, מומלץ לפתוח חשבון בנק נפרד לכל פרויקט.   העברות כספיות העברות כספיות מחשבון הבנק של העמותה לחשבון אחר, בין אם של העמותה או של […]

מנהלים עמותה?
צרו קשר. נשמח לעזור :)

דילוג לתוכן