פטור למוסד ציבורי במכירת “דירת מגורים מזכה” שנתקבלה בירושה

פטור למוסד ציבורי במכירת “דירת מגורים מזכה” שנתקבלה בירושה תוספת מס’ 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 12/2004   הנדון: פטור למוסד ציבורי במכירת “דירת מגורים מזכה” שנתקבלה בירושה הוראת ביצוע זו באה לתקן את האמור בסעיף ב’ (2.3) להוראת הביצוע האמורה, המתייחסת לתנאי הפטור הקבוע בסעיף קטן 5 שבסעיף 49ב(6)(ב) לחוק מיסוי מקרקעין, המתייחס לתנאי הפטור לפיהם מכירה […]

מנהלים עמותה?
צרו קשר. נשמח לעזור :)

דילוג לתוכן