הודעה על קביעת חבר בני אדם לצורך קבלת פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים

נציבות מס הכנסה ומס רכוש מספרנו: 19996 ט”ז אדר א’ תשנ”ז 23 בפברואר 1997 אל: תפוצה א’, נצ'(1), ב'(3), ג'(1), ד'(1), ו’ הוראת מ”ה מספר 4/97 מקצועית הנדון: הודעה על קביעת חבר בני אדם לצורךקבלת פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים 1.      חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) (הוראת שעה), התש”ן-1990, […]

מנהלים עמותה?
צרו קשר. נשמח לעזור :)

דילוג לתוכן