הדוח המילולי של העמותה

בהתאם לסעיף 37(א) לחוק העמותות, על עמותה להגיש את הדו”ח הכספי יחד עם הדו”ח המילולי. תפקיד הדו”ח המילולי הוא לתאר באופן תמציתי ובהיר את פעילות העמותה ואת המבנה הארגוני שלה בשנה שאליה מתייחס הדו”ח. פרטי הדו”ח המילולי ימולאו בהתאם לתוספת השלישית לחוק העמותות. האחריות להכנת הדו”ח חלה על הוועד המנהל ובעת הגשתו על הדו”ח להיות […]

מנהלים עמותה?
צרו קשר. נשמח לעזור :)

דילוג לתוכן