קנסות מנהליים לעמותות

חוק העבירות המנהליות, התשמ”ו-1985 (להלן “חוק העבירות המנהליות”) קובע כי עבירות פליליות ספציפיות יוגדרו גם כעבירות מנהליות. על פי חוק העבירות המנהליות, על העובר עבירה מנהלית יוטל קנס מנהלי כערוץ חלופי להגשת כתב אישום פלילי. בחודש מרץ 2004 פורסמו תקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי – עמותות), התשס”ד – 2004 (להלן “תקנות העבירות המנהליות”). תקנות העבירות […]

תיקון ליקויים

כאשר נמצאו ליקויים בהתנהלות העמותה, המצדיקים הפעלת סמכויות של הרשם. בשים לב לנסיבות העניין ולמהות הליקויים, ישקול רשם העמותות מתן הזדמנות לעמותה לתקן את הליקויים. במקרה כזה תידרש העמותה לתקן את הליקויים כתנאי לכך שלא יופעלו כנגדה אמצעי אכיפה לפי החוק, ובמקרים מסוימים יתכן כי העמותה תידרש לחתום על התחייבות לפעול בהתאם לדרישות הרשם, בהתאם […]

ביקורת עומק מטעם רשם העמותות

כחלק מתוכנית העבודה השנתית של רשם העמותות מקיים רשם העמותות ביקורות עומק יזומות בעמותות, באמצעות משרדי רואי חשבון הפועלים כבודקים חיצוניים מטעמו. הביקורת נערכת במגוון עמותות מתחומים שונים ובעלי מחזור שנתי בהיקפים שונים. מטרת הביקורת לבדוק את פעילות העמותה ועמידתה בהוראות החוק, בהוראות תקנונה ובמטרותיה. הביקורת מטעם רשם העמותות איננה מתבצעת במקום ביקורות של משרדי […]

אישור ניהול תקין לשנתיים

מדינת ישראל משרד המשפטים רשות התאגידים רשם העמותות וההקדשות רשם העמותות יעניק אישור ניהול תקין לשנתיים לעמותות ולחל”צ המגישות דיווחים במועד ואשר עמדו בכל הקריטריונים המפורטים מטה, במצטבר, וזאת כדי להקל על התנהלותן. להלן רשימת הקריטריונים – ‏ט’ אייר תשע”ט ‏‏14 מאי 2019 הנדון: אישור ניהול תקין לשנתיים בהמשך לפרסום הליך שיתוף ציבור שהסתיים ב-1.4.19 ולאחר בחינת הערות הציבור […]

היערכות לקראת הגשה מקוונת של בקשות לניהול תקין החל משנת 2020

מדינת ישראל משרד המשפטים רשות התאגידים רשם העמותות נוכח מועד כניסתן לתוקף של התקנות בעוד פחות מחודשיים, אין להגיש דיווחים שוטפים המתייחסים לשנת 2018 או בקשות לאישור ניהול תקין לשנת 2020 לפני  1.4.2019. החל מה- 1.4.19 ניתן יהיה להגיש בקשות לניהול תקין 2020 הכוללות דיווחים לשנת 2018 בצורה מקוונת בהתאם לפורמט החדש בלבד. לא תתקבלנה בקשות לניהול […]

מנהלים עמותה?
צרו קשר. נשמח לעזור :)

דילוג לתוכן