נוהל שר האוצר לתמיכות מתקציב המדינה

משרד האוצר – אגף החשב הכללי תאריך: יום שלישי י’ אלול תשע”ט  10 ספטמבר 2019 נוהל שר האוצר לתמיכות מתקציב המדינה ביום 22 באוגוסט 2019 פורסמה להערות הציבור טיוטה חדשה לנוהל שר האוצר לתמיכות מתקציב המדינה, שעיקרה הוא השינוי באופן הגשת בקשת התמיכה למשרדי הממשלה ואופן ביצוע הביקורת השנתית על השימוש בכספי התמיכה שעורך אגף […]

היערכות לקראת הגשה מקוונת של בקשות לניהול תקין החל משנת 2020

מדינת ישראל משרד המשפטים רשות התאגידים רשם העמותות נוכח מועד כניסתן לתוקף של התקנות בעוד פחות מחודשיים, אין להגיש דיווחים שוטפים המתייחסים לשנת 2018 או בקשות לאישור ניהול תקין לשנת 2020 לפני  1.4.2019. החל מה- 1.4.19 ניתן יהיה להגיש בקשות לניהול תקין 2020 הכוללות דיווחים לשנת 2018 בצורה מקוונת בהתאם לפורמט החדש בלבד. לא תתקבלנה בקשות לניהול […]

קווים מנחים להחלת סעיף 46 לפקודה בעקבות המלצות ועדת פריש

רשות המסים בישראל א’ אלול תשע”ה 16 אוגוסט 2015 בעקבות המלצות ועדת פריש מפרסמת רשות המסים קווים מנחים להחלת סעיף 46 לפקודה לראשונה: יינתנו הטבות מס גם לעמותות הפועלות בחו”ל לטובת אזרחי ישראל ולארגונים הומניטאריים * שכרם של עובדי המוסד הציבורי לא יעלה על עלות שכר מקסימלית של מנכ”ל במשרד ממשלתי רשות המסים פרסמה היום, […]

מנהלים עמותה?
צרו קשר. נשמח לעזור :)

דילוג לתוכן