דוגמאות לטפסים במערכת מרכב”ה

מספר טופס שם הטופס Z09 פירוט מורשי חתימה – מאושר על ידי עורך דין Z53 פירוט תמיכות ועזבונות Z60 הצהרת מורשי חתימה Z61 התחייבות לקבלת תמיכה לפי 3א Z62 ריכוז תמיכות והתקשרויות Z66 הצהרת לגבי דוח לשנת פעילות Z223 דוח מקורות ושימושים

מנהלים עמותה?
צרו קשר. נשמח לעזור :)

דילוג לתוכן