הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות על ידי מוסד), התשנ”ב-1992

הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות על ידי מוסד), התשנ”ב-1992(1) בתוקף סמכותי לפי סעיף 130(א)(4) לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), אני קובע לאמור: הגדרות בהוראות אלה –“מחזור” – סכום המכירות וסכום התמורה בעד שירותים בשנת המס הקודמת, לרבות מסים עקיפים ולרבות תקבולים שאינם ממכירות ואינם תמורה בעד שירותים שנתקבלו בשנת המס הקודמת, אך למעט […]

מנהלים עמותה?
צרו קשר. נשמח לעזור :)

דילוג לתוכן