הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות על ידי מוסד), התשנ”ב-1992

הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות על ידי מוסד), התשנ”ב-1992(1) בתוקף סמכותי לפי סעיף 130(א)(4) לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), אני קובע לאמור: הגדרות בהוראות אלה –“מחזור” – סכום המכירות וסכום התמורה בעד שירותים בשנת המס הקודמת, לרבות מסים עקיפים ולרבות תקבולים שאינם ממכירות ואינם תמורה בעד שירותים שנתקבלו בשנת המס הקודמת, אך למעט […]

קווים מנחים להחלת סעיף 46 לפקודה בעקבות המלצות ועדת פריש

רשות המסים בישראל א’ אלול תשע”ה 16 אוגוסט 2015 בעקבות המלצות ועדת פריש מפרסמת רשות המסים קווים מנחים להחלת סעיף 46 לפקודה לראשונה: יינתנו הטבות מס גם לעמותות הפועלות בחו”ל לטובת אזרחי ישראל ולארגונים הומניטאריים * שכרם של עובדי המוסד הציבורי לא יעלה על עלות שכר מקסימלית של מנכ”ל במשרד ממשלתי רשות המסים פרסמה היום, […]

פטור מניכוי מס במקור למוסדות ציבור

פטור מניכוי מס במקור למוסדות ציבור היועץ המשפטי לרשות המסים, עו”ד (רו”ח) משה מזרחי, פרסם הבהרה לבנקים בהתאם להחלטתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב, כבוד השופט אלטוביה מיום 16.6.09, בת”מ 123/08. בהבהרה התייחס היועץ המשפטי לעמדת רשות המסים בעניין פטור מניכוי מס במקור למוסדות ציבור. להלן יובאו עיקרי ההבהרה: סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה […]

פטור למוסד ציבורי במכירת “דירת מגורים מזכה” שנתקבלה בירושה

פטור למוסד ציבורי במכירת “דירת מגורים מזכה” שנתקבלה בירושה תוספת מס’ 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 12/2004   הנדון: פטור למוסד ציבורי במכירת “דירת מגורים מזכה” שנתקבלה בירושה הוראת ביצוע זו באה לתקן את האמור בסעיף ב’ (2.3) להוראת הביצוע האמורה, המתייחסת לתנאי הפטור הקבוע בסעיף קטן 5 שבסעיף 49ב(6)(ב) לחוק מיסוי מקרקעין, המתייחס לתנאי הפטור לפיהם מכירה […]

מנהלים עמותה?
צרו קשר. נשמח לעזור :)

דילוג לתוכן