תיקון הנוהל לתמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור

דילוג לתוכן