שם העמותה

לפי הוראת סעיף 8א לחוק העמותות, על עמותה להשתמש בשמה המלא כפי שהוא מופיע בתעודת הרישום אותו רשמה עם פתיחת העמותה, ללא כל השמטות או תוספות. שם העמותה צריך להופיע על כל מסמך, שילוט או פרסום היוצא מטעם העמותה בהתאם לדרישה זו. אסור לעמותה להשתמש בשמות חלופיים במסגרת קידום פרויקטים שונים.

בסיום שם העמותה יש להוסיף “(ע”ר)” או “עמותה” או “עמותה רשומה”.

עמותה רשאית,  לכלול את שמה ללא ציון ע”ר בלוגו, ולעצב את הלוגו כרצונה, כל עוד אין בכך הטעיה, ובלבד ששם העמותה במלואו, ובהתאם להוראות סעיף 8א לחוק, יצוין בכל מסמך של העמותה ללא קשר ללוגו.  במקרה דנן יש לוודא שבנייר המכתבים של העמותה שם העמותה המלא מופיע בצורה ברורה ובולטת על גבי המסמך, כך לדוגמא יש להימנע ממצב שבו שם העמותה קטן ושולי ביחס ללוגו.

כמה דגשים בבחירת שם לעמותה:

עמותת בית כנסת או גמ”ח, נדרשת לציין גם את המיקום הפיזי.
שם העמותה חייב להיות בעברית, ניתן להוסיף לצידו שם בערבית או אנגלית כל עוד הרישום הוא באותיות עבריות בלבד
אסור להשתמש בביטויים מטעים כמו: ממלכתי.
הביטויים: אוניברסיטה, אקדמיה, מכון טכנולוגי, טכניון, מכללה ועוד כינויים שקשורים למוסדות חינוך, מחייבים אישור של המועצה להשכלה גבוהה
מומלץ להוסיף לשם העמותה מרכיב ייחודי כמו אזור הפעילות שלה או צורת הפעילות כדי למנוע בלבלול

 

מנהלים עמותה?
צרו קשר. נשמח לעזור :)

דילוג לתוכן