שיקים ומזומנים בעמותה

המחאות מטעם העמותה יחתמו על ידי מורשי חתימה מטעמה, שמונו ע”י האסיפה הכללית או ועד העמותה, הכל לפי הוראות התקנון.

על העמותה להקפיד על כך שהמחאות לא תחתמנה מראש ללא ציון הסכום והמוטב.

יש להקפיד על קיומו של מנגנון בקרה ופיקוח בדבר הסמכה להוצאת כספים, על אופן השימוש בהם ועל תקינות ההתקשרות, לדוגמא נוהל הכולל בין היתר הוראות על פיהן סוגי עסקאות מסוימות או הוצאות מעל סכום מסוים יובאו קודם לכן לאישור הוועד המנהל.

 

חושבים לפתוח עמותה?
הכנסו עכשיו לקרוא על  פתיחת עמותה

מנהלים עמותה?
צרו קשר. נשמח לעזור :)

דילוג לתוכן