פטור מניכוי מס במקור למוסדות ציבור

פטור מניכוי מס במקור למוסדות ציבור

היועץ המשפטי לרשות המסים, עו”ד (רו”ח) משה מזרחי, פרסם הבהרה לבנקים בהתאם להחלטתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב, כבוד השופט אלטוביה מיום 16.6.09, בת”מ 123/08. בהבהרה התייחס היועץ המשפטי לעמדת רשות המסים בעניין פטור מניכוי מס במקור למוסדות ציבור. להלן יובאו עיקרי ההבהרה:

סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ”א-1961, קובע פטור ממס על הכנסתו של מוסד ציבורי העומד בתנאי הסעיף. מוסד ציבורי הינו מוסד הפועל למען מטרה ציבורית אשר לציבור הרחב יש עניין בה, והיא אינה מטרה פרטית או עסקית הבאה לקדם את עניינם של פרטים מסוימים.

בהתאם לסמכותם של פקידי השומה, מונפקים אישורי פטור מניכוי מס במקור מהכנסותיהם של מוסדות ציבור העומדים בתנאים שנקבעו.

היועץ המשפטי הבהיר, כי הצהרה של מוסד ציבורי בעת פתיחת חשבון בנק כי הינו פועל למען קבוצה בלתי מוגדרת של נהנים, בין היתר מכוח דרישה סטטוטורית כדוגמת חוק איסור הלבנת הון, התש”ס-2000, אינה שוללת את תחולת האישור לפטור מניכוי מס במקור ועל הבנק להמשיך ולכבדו, ככל שאכן מדובר בנהנים שאינם מוגדרים ואינם יכולים לפעול בחשבון המוסד הציבורי.

חוזר רשות המסים בישראל מיום 30.6.2009

מנהלים עמותה?
צרו קשר. נשמח לעזור :)

דילוג לתוכן