מתן מלגות על ידי העמותה

מתן מלגות בעמותה יתבצע בהתאם לקריטריונים קבועים, שוויוניים ופומביים.

עמותה אינה רשאית לתת מלגות לחברי ועדת הביקורת או לקרוביהם.

באשר לחברי ועד וקרוביהם – ככל שמדובר בחלוקת מלגות שהיא אינהרנטית לפעילות העמותה ומטרותיה, חברי הוועד וקרוביהם יהיו זכאים לקבלת מלגות, ככל שהם מקבלים מלגות בהתאם לקריטריונים שוויוניים, מפורטים, עניינים ושקופים, ובכפוף לכך שהקריטריונים קיבלו אישור של ועדת הביקורת, ולאחר מכן אישור האסיפה הכללית. ככל שפחות ממחצית מחברי הוועד מעוניינים לקבל מלגות, על חברי ועד אלה להימנע מלהשתתף בישיבות בהם מתקיימים דיונים בנוגע לקריטריונים.

ניהול עמותה לא חייב להיות מסובך, הצטרף ללקוחותינו ותתחיל להתרגל לחווית שירות אחרת

דילוג לתוכן