מקדמות לתשלומי תמיכות לשנת 2020

ועדת החריגים המיוחדת לתמיכות לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, המוסמכת לאשר
מקדמות על-חשבון כספי התמיכות לשנת 2020 במסגרת ההתנהלות בהיעדר תקציב מדינה
מאושר, אישרה עד כה מקדמות על-חשבון כספי תמיכה בגין פעילות שבוצעה או עתידה
להתבצע בשנת 2020 בסכום של כ-500 מיליון ₪ אשר שולמו ליותר מ-000,2 מוסדות ציבור
הנתמכים מתקציב המדינה הפועלים במגוון רחב של תחומים, בהם חינוך, חינוך בלתי
פורמלי, תרבות, ספורט, רווחה וסיוע לנזקקים, דת ומחקר.
בנוסף, ועדת החריגים פועלת באופן יזום, בשיתוף משרדי הממשלה, לאתר מבחני תמיכה
נוספים בתחומים הרלוונטיים לשם התמודדות המדינה עם התפשטות נגיף הקורונה, על
מנת לבחון ולקדם תשלום מקדמות למוסדות הציבור הנתמכים מכוחם.

מנהלים עמותה?
צרו קשר. נשמח לעזור :)

דילוג לתוכן