מענק השתתפות בהוצאות קבועות

בהתאם להחלטת הממשלה מיום 24.04.2020, יינתן סיוע בכיסוי ההוצאות הקבועות של עסקים קטנים וגופים שמוגדרים כמוסד ציבור זכאי בעלי מחזור של עד 20 מיליון ש”ח, שמחזור המכירות שלהם נפגע משמעותית בחודשים מרץ-אפריל כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה.
סכום המענק נע בין 700 ש”ח ל-400,000 ש”ח, בהתאם לתנאים.
מוסד ציבור, כהגדרתו בסעיף 9(2)(ב) לפקודת מס הכנסה, עשוי לקבל סיוע אם על-פי הדוח השנתי שהגיש לשנת 2018 מתקיימים לגביו שני התנאים הבאים:
לפחות 1/3 מהכנסתו בשנת המס 2018 לא הייתה מתמיכה לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, מתמיכה של רשות מקומית או מתרומות.
עיקר הכנסתו בשנת המס 2018, שלא מתמיכות ותרומות, הייתה ממכירת שירותים או מוצרים באופן שוטף ובמהלך רוב חודשי השנה.
את הבקשה למענק ניתן להגיש החל מה-12.05.2020 עד ל-10.08.2020.
להגשת הבקשה ופרטים נוספים, ראו באתר השירותים והמידע הממשלתי

מנהלים עמותה?
צרו קשר. נשמח לעזור :)

דילוג לתוכן