מוסדות העמותה – רקע כללי

עמותה מוגדרת בסעיף 1 לחוק העמותות כתאגיד המוקם על-ידי שני בני אדם או יותר, למטרה חוקית שאינה מכוונת לחלוקת רווחים בין חבריו ושמטרתו העיקרית אינה עשיית רווחים.

שלושת המאפיינים העיקריים של עמותה הם:

  1. איסור חלוקת רווחים;
  2. פעולה אך ורק במסגרת המטרות שאושרו לעמותה;
  3. החברות בעמותה היא אישית, ואין אפשרות להעבירה לאחר. בשונה מגופים המואגדים כחברות, אין לחבר עמותה זכות קניינית בעמותה.

חוק העמותות קובע בסעיף 19 כי לכל עמותה יהיו לפחות שלושה מוסדות:

  1. אסיפה כללית;
  2. ועד מנהל;
  3. ועדת ביקורת (או גוף מבקר שיכול להיות רואה חשבון או גוף אחר שאושר על ידי רשם העמותות).

עמותה רשאית לייסד מוסדות נוספים. במידה שעמותה מעוניינת לייסד מוסדות נוספים, עליה להסדיר העניין בתקנונה, המאושר על-ידי רשם העמותות.

בעמותות בעלות מחזור כספי של למעלה ממיליון ₪ (הסכום המדויק מתעדכן מידי שנה), קיימת חובה, נוסף על האמור לעיל, למנות רו”ח, לצורך עריכת ביקורת על הדו”ח הכספי של העמותה.

בעמותות בעלות מחזור כספי של למעלה מ 10 מיליון ₪ קיימת חובה, נוסף על האמור לעיל, למנות מבקר פנימי.

מנהלים עמותה?
צרו קשר. נשמח לעזור :)

דילוג לתוכן