חשבון בנק לעמותה

פתיחת חשבון בנק 

פתיחת עמותה מצריכה פתיחת חשבון בנק על שמה בלבד, וכספיה יופקדו באותו חשבון, ולא בחשבונות של גורמים אחרים כגון חברי ועד.

כאשר עמותה מפעילה פרויקטים שונים בהיקפים משמעותיים, מומלץ לפתוח חשבון בנק נפרד לכל פרויקט.

 

העברות כספיות

העברות כספיות מחשבון הבנק של העמותה לחשבון אחר, בין אם של העמותה או של גורם חיצוני, תעשנה אך ורק באמצעות פקס’ (ולא באמצעות טלפון), בחתימת מורשי החתימה.

מנהלים עמותה?
צרו קשר. נשמח לעזור :)

דילוג לתוכן