הקפאת ביקורות

מערך הביקורת המרכזי על מוסדות ציבור באגף החשב הכללי שבמשרד האוצר הורה על
הקפאת הביקורות הנערכות במוסדות ציבור הנתמכים מתקציב המדינה לפי סעיף 3א לחוק
יסודות התקציב במטרה להקל על העומס המוטל עליהם בזמנים אלו. כך, ניתנה הארכה
למועדים להמצאת והשלמת מסמכים, הופסקו הביקורות במשרדי מוסדות הציבור ונקבע
כי בשלב זה לא יפתחו הליכי ביקורת חדשים.
הודעה על כך תימסר באופן ישיר למוסדות הציבור הרלוונטיים

מנהלים עמותה?
צרו קשר. נשמח לעזור :)

דילוג לתוכן