העברת פעילות של עמותה

בתור רואה חשבון לעמותה נתקלתי בהרבה מצבים בהם נדרשת העברת פעילות של עמותה,
אם אתם חושבים לבצע העברה של העמותה כדאי שתשקיעו כמה דקות ותקראו את השורות הבאות:

העברת כל פעילות העמותה או עיקר פעילותה, תיעשה ככלל במסגרת הליך של פירוק או מיזוג, כמפורט בפרקים “הוראות מיוחדות” ו”פירוק ואיסור מכירת עמותה” להלן.

העברה חלקית של פעילות ללא תמורה או בתמורה חלקית, יכולה להתבצע לתאגיד מלכ”רי בלבד.
במסגרת זו על העמותה המעבירה לקחת בחשבון שיקולים שונים כגון עמידה בהוראות התקנון שלה בעניינים אלו, מטרות העמותה אליה מועברת הפעילות, יכולתה של העמותה המקבלת לבצע את הפעילות, קיומו של אישור ניהול תקין לעמותה האחרת. על העמותה המעבירה לבחון את הצורך בשינוי מטרותיה, התחייבויות שלה כלפי תורמים ביחס לפעילות המועברת, האם מועברים כספים או נכסים מוחשיים במסגרת הפעילות (במקרה כאמור ראה פרק העברות של כספים או נכסים לתאגידים אחרים ללא תמורה להלן). ככל שהעמותה המעבירה רוצה להמשיך לפעול במסגרת מטרותיה או למטרות קרובות למטרותיה, עליה להבטיח כי הנכסים שנצברו לטובת הפעילות המועברת ישמשו לפעילות המועברת.

ההחלטה בדבר העברת הפעילות תתקבל במוסדות המוסמכים בעמותה. ככל שמדובר בפעילות מהותית, תתקבל על כך החלטה של האסיפה הכללית. במקרה אחר, ניתן יהיה להסתפק בהחלטת ועד העמותה.

מנהלים עמותה?
צרו קשר. נשמח לעזור :)

דילוג לתוכן