הודעה על קביעת חבר בני אדם לצורך קבלת פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים

נציבות מס הכנסה ומס רכוש

מספרנו: 19996

ט”ז אדר א’ תשנ”ז

23 בפברואר 1997

אל: תפוצה א’, נצ'(1), ב'(3), ג'(1), ד'(1), ו’

הוראת מ”ה מספר 4/97 מקצועית

הנדון: הודעה על קביעת חבר בני אדם לצורך
קבלת פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים

1.      חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) (הוראת שעה), התש”ן-1990, מקנה פטור בעת השכרת דירת מגורים ליחיד(*).

סעיף 1(3) לחוק מסמיך את הנציב לקבוע חבר בני אדם לענין דמי שכירות, לגבי שכר הדירה שהוא משלם בשל שכירת דירה המשמשת למטרות ובתנאים הקבועים בסעיף.

קביעת חבר בני אדם לענין זה – משמעותה: מתן פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים בידי המשכיר, לאותו חבר.

2.      בחוזר זה יפורטו הגופים לגביהם הפעיל הנציב את סמכותו שאישורם פורסם בילקוט הפרסומים.

שם מס’ תיק במס
הכנסה
ילקוט
פרסומים
מס’
מתאריך הדירות
המושכרות
משמשות ל-
“ש.ח.ל” – אגודה לפיתוח שירותים לנוער 550031728 4405 ה’ בניסן התשנ”ו
(25 במרס 1996)
דיור לנערים ולנערות במצוקה
“אהל שרה” מרכז חרדי לחינוך ולשיקום הילד החריג 550085146 4405 ה’ בניסן התשנ”ו
(25 במרס 1996)
דיור לנערים מפגרים במרכזי מע”ש ומעון יום
“התנועה הקיבוצית המאוחדת מפעלי תרבות מיוחדים” 550029763 4405 ה’ בניסן התשנ”ו
(25 במרס 1996)
דיור לחוסים מוגבלים במסגרת מעון נוה צאלים
“המדרשה לערכי תורה ועבודה – פרוייקט שלהבת” 550025761 4405 ה’ בניסן התשנ”ו
(25 במרס 1996)
דיור לבנות בשירות הלאומי בהתנדבות
“עמותה לשיקום ילדים חריגים – ע.ל.י.ש.י.ח.” 550172837 4405 ה’ בניסן התשנ”ו
(25 במרס 1996)
דיור לחוסים במוסד – ללמוד לנהל חיים עצמאיים
“אקים – אגודה לקימום מפגרים – ירושלים” 550015515 4409 י”א באייר התשנ”ו
(30 באפריל 1996)
דיור למוגבלים המשוקמים על ידה
“החברה למתנסים ולמרכזים קהילתיים בע”מ” 510525384 4419 י”ג באייר התשנ”ו
(2 במאי 1996)
דיור לבנות שירות לאומי או מורות חיילות של צה”ל
“אלין – אגודה לעזרת ילדים נכים” 550015887 4419 י”ג באייר התשנ”ו
(2 במאי 1996)
דיור למגורי מתנדבים לעבודות סיעוד בבית חולים

בברכה נציבות מס הכנסה ומס רכוש

 

מנהלים עמותה?
צרו קשר. נשמח לעזור :)

דילוג לתוכן