היערכות לקראת הגשה מקוונת של בקשות לניהול תקין החל משנת 2020

מדינת ישראל

משרד המשפטים

רשות התאגידים

רשם העמותות

נוכח מועד כניסתן לתוקף של התקנות בעוד פחות מחודשיים, אין להגיש דיווחים שוטפים המתייחסים לשנת 2018 או בקשות לאישור ניהול תקין לשנת 2020 לפני  1.4.2019. החל מה- 1.4.19 ניתן יהיה להגיש בקשות לניהול תקין 2020 הכוללות דיווחים לשנת 2018 בצורה מקוונת בהתאם לפורמט החדש בלבד. לא תתקבלנה בקשות לניהול תקין לשנת 2020 ואילך בפורמט הישן. בהתאם לכללים החדשים עמותות שמחזורן הכספי נמוך מ -500,000 ש”ח, לא נדרשות להגיש דוח כספי

תאריך: ‏כ”ו אדר ב תשע”ט

       ‏‏02 אפריל 2019

הנדון: היערכות לקראת הגשה מקוונת של בקשות לניהול תקין החל משנת 2020

לקראת כניסתן לתוקף של תקנות העמותות (טפסים) (תיקון), התשע”ח-2018 בתאריך 31.3.19, יהא עליכם להגיש דוח מילולי, פרוטוקול אסיפה כללית, ומסמכים נלווים בהתאם לתקנות אלו. התקנות קובעות בין היתר פורמט חדש לדוח המילולי, וכן מאפשרות לראשונה הגשה מרחוק באמצעות כרטיס חכם או על בסיס הזדהות במערכת ההזדהות הממשלתית.

נוכח מועד כניסתן לתוקף של התקנות בעוד פחות מחודשיים, אין להגיש דיווחים שוטפים המתייחסים לשנת 2018 או בקשות לאישור ניהול תקין לשנת 2020 לפני 1.4.2019. זאת, כדי לא להגיש בפורמט הישן שהופך לא רלוונטי בקרוב. עם זאת, ניתן ורצוי להיערך להגשתם בפורמט החדש והמקוון באמצעות אתר האינטרנט.

החל מה- 1.4.19 ניתן יהיה להגיש בקשות לניהול תקין 2020 הכוללות דיווחים לשנת 2018 בצורה מקוונת בהתאם לפורמט החדש בלבד. לא תתקבלנה בקשות לניהול תקין לשנת 2020 ואילך בפורמט הישן. כמובן, ניתן להגיש דיווחים לשנת 2017, לרבות בקשות לניהול תקין לשנת 2019 ומטה בפורמט הישן גם כיום וגם לאחר ה-1.4.19.

לתשומת ליבכם, בהתאם לכללים החדשים עמותות שמחזורן הכספי נמוך מ -500,000 ש”ח, לא נדרשות להגיש דוח כספי. נתונים כספיים מסוימים יפורטו על ידן במסגרת הדוח המילולי, כגון דיווח מפורט על הכנסות, הוצאות, יתרה בבנק והלוואות שנלקחו. ככל שעמותה שהמחזור הכספי שלה נמוך -500,000 ש”ח מעוניינת בהגשת דוח כספי, היא יכולה להגישו, בנוסף לפירוט הנתונים הכספיים בדוח המילולי.

להלן הנחיות להערכות לקראת עלייה מערכת המחשוב החדשה של רשם העמותות:

1.      בהתאם לכללים לדיווח מקוון חברי ועד העמותה, מנכ”ל, רואה חשבון של העמותה או עורך דין של העמותה, המעודכנים אצל רשם העמותות, יוכלו להגיש מסמכים שוטפים ובקשות ניהול תקין לרשם בצורה מקוונת לאחר הזדהות ממשלתית לצורך קבלת שירותים שונים ממשרדי הממשלה באתר gov.il או באמצעות כרטיס חכם המונפק כיום ע”י חברות Comsign ו– Personal id , ללא צורך בהגעה למשרדי הרשם או בשליחת המסמכים דואר.

2.      מומלץ כבר כעת לבצע הרשמה להזדהות הממשלתית ולהכנס לאיזור האישי של העמותה באתר משרד המשפטים – תאגידים און ליין, כדי לוודא שבמועד הרלוונטי אכן תוכלו לדווח.

להלן קישור לאיזור האישי באתר שיאפשר בהמשך הגשת דיווחים לרשם: https://ica.justice.gov.il/Login/Login

וכן קישור להזדהות ממשלתית- שאלות נפוצות ואופן הרשמה (מומלץ לבצע כבר כיום):

https://www.gov.il/he/departments/faq/signup_sso_faq

3.      לאחר הכניסה לאיזור האישי- יש ללחוץ על הכפתור כניסה לעמותה/חל”צ קיימת, ולבחור את העמותה/החל”צ הרלוונטית לכם מתוך הרשימה שתפתח (הרשימה תכלול את כל העמותות/חל”צ שאתם מעודכנים לגביהם כחברי ועד/מנכ”ל/עו”ד או רו”ח).

4.      שימו לב! הרשימה שתפתח הינה בהתאם לבעלי התפקידים המופיעים במערכת רשם העמותות. אם העמותה אשר ברצונכם לדווח בגינה אינה מופיעה ברשימה המפורטת, הסיבה היא שאינכם מעודכנים כבעלי תפקיד במערכת רשם העמותות לאותה עמותה. כדי שנעדכן אתכם, ניתן לשלוח לרשם העמותות דיווח אודות בעל התפקיד הרלוונטי בעמותה, החתום בחתימות מקוריות של שני חברי ועד עד ליום 10.3.19. יש לצרף לדיווח צילום מת”ז של כל בעלי התפקידים המדווחים ואנו נקלוט אותם ידנית למערכת. ניתן לשלוח את הדיווח החתום למייל:

TAFKIDIM-AMUTOT@JUSTICE.GOV.IL ולציין בנדון: עדכון בעלי תפקידים.

5.      יובהר כי עם עליית המערכת ביום 1.4.19 ניתן יהיה להגיש גם דיווחים ללא הזדהות באתר רשות התאגידים- אונליין. דהיינו – מילוי הטפסים יהיה בהתאם לפורמט החדש של התקנות, אך ניתן יהיה לבצע זאת גם ללא הזדהות חכמה, להדפיס, לחתום ולשלוח למשרדי הרשם כפי שנעשה עד היום. ככלל, עדיף לא להגיש באופן זה, אולם ככל שאף אחד מבעלי התפקידים אינו מופיע אצל הרשם כבעל תפקיד, ניתן לבחור בהגשה ללא הזדהות.

6.      לצורך הגשת בקשה לניהול תקין לשנת 2020 יהיה עליכם לשלם את האגרה השנתית ולהגיש את המסמכים הבאים:

1.      דוח מילולי לשנת 2018 – לנוחיותכם מצ”ב פורמט של הדוח המילולי החדש, אותו תוכלו למלא ידנית, לצורך אישורו באסיפה הכללית, אף לפני ה- 1.4.19, באופן שעם כניסת התקנות לתוקף, תוכלו להקליד את הפרטים הרלוונטים מתוך הדוח שמולא ידנית לאתר, ולהגיש את המסמכים. נתונים אודות חמשת מקבלי השכר נכללים בדוח זה. דוח מילולי בפורמט הידני לא יתקבל.

2.      דוח כספי לשנת 2018 – חובת הגשה לעמותות עם מחזור של 500,000 ש”ח ומעלה. הדוח הכספי ייחתם ידנית ויוגש כקובץ סרוק במערכת החדשה. מומלץ להכינו כבר כעת.

3.      פרוטוקול אסיפה כללית – לאחר עליית המערכת יש למלא את הפרוטוקול בהתאם להחלטות שהתקבלו באסיפה (אישור הדוח הכספי והמילולי) בצורה מקוונת באתר. יובהר כי פורמט הדיווח המקוון של פרוטוקול אסיפה כללית לא השתנה, אך יהיה צורך למלאו באתר החדש לאחר ה-1.4.19.

4.      פרוטוקול ועדת ביקורת – יש למלא את הפרוטוקול בקישור המצ”ב, חתום ידנית ולצרף כקובץ סרוק במערכת החדשה. https://forms.gov.il/globalData/GetSequence/GetSequence.aspx?formType=amutot7@justice.gov.il

מומלץ לעקוב אחר פרסומים באתר האינטרנט של רשות התאגידים – רשם העמותות. https://www.gov.il/he/service/association_certification_of_proper_management,

ולהירשם לרשימת התפוצה לצורך קבלת עדכונים.

http://lp.landing-page.mobi/index.php?page=landing&id=157413&token=5fc13b57f3008aa88d051d65f1b0f429

בברכה,

רשות התאגידים (מלכ”רים)

מנהלים עמותה?
צרו קשר. נשמח לעזור :)

דילוג לתוכן